Weiseth, Ragnhild

Weiseth, Ragnhild (1942-2005)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1993-1997

Gå til biletgalleri

Weiseth, Ragnhild har gått bort.

Finn informasjon etter