Ohren, Ragnhild Margrethe

Ohren, Ragnhild Margrethe (1912-1986)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1969-1973

Gå til biletgalleri

Ohren, Ragnhild Margrethe har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 21.03.1912
  • Død 19.06.1986

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 4 for Møre og Romsdal, 1969 - 1973, V.