Bjerkholt, Aase

Bjerkholt, Aase (1915-2012)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 1969-1973
Ansiennitet:
0 år, 165 dagar

Gå til biletgalleri

Bjerkholt, Aase har gått bort.

Finn informasjon etter