Amundsen, Agnes Bergliot

Amundsen, Agnes Bergliot (1888-1958)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Vestfold 1945-1949
Ansiennitet:
0 år, 120 dagar

Gå til biletgalleri

Amundsen, Agnes Bergliot har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 24.08.1888
  • Død 07.04.1958

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Vestfold, 1945 - 1949, H.