Wilsgård, Ann-Karin

Wilsgård, Ann-Karin (1940-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Troms 1989-1993

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter