Rathe, Astrid

Rathe, Astrid (1945-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1997-2001

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

  • Fødd 05.03.1945

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 6 for Sør-Trøndelag, 1997 - 2001, A.