Blytt, Aslaug

Blytt, Aslaug (1899-1966)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Bergen 1945-1949

Gå til biletgalleri

Blytt, Aslaug har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 24.04.1899
  • Død 25.04.1966

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Bergen, 1945 - 1949, A.