Thobru, Arne Sigmund

Thobru, Arne Sigmund (1947-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 1985-1989

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter