Strandskog, Camilla

Strandskog, Camilla (1984-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 2017-2021
Ansiennitet:
4 år, 47 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 04.12.1984 i Oslo
 • Dotter av Tore Strandskog (1957-) og Annette Lundgaard (1956-)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 5 for Oslo, 2013 - 2017, H.
 • Vararepresentant nr 3 for Oslo, 2017 - 2021, H.

Vararepresentasjonar

 • Møtte fast som representant 02.04.2020-30.09.2021 for Nikolai Astrup.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2017-2021

  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 16.04.2020 - 30.09.2021

Medlemskap i regjering

 • Politisk rådgiver, Nærings- og fiskeridepartementet, 21.09.2015 - 30.11.2018

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Bachelor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo 2004-2007
 • Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo 2008-2015

Verv

Offentlege verv

 • Studentrepresentant Universitetsstyret i Oslo, Oslo 2007-2008

Tillitsverv i parti

 • Sentralstyremedlem Unge Høyre 2008-2010, Nestleder 2010-2012
 • Byrådssekretær Byrådet i Oslo 2011-2014
 • Medlem Arbeidsutvalget i Oslo Høyre 2018