Vennesland, Einar

Vennesland, Einar (1914-1991)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Aust-Agder 1961-1965

Gå til biletgalleri

Vennesland, Einar har gått bort.

Finn informasjon etter