Øen, Finn

Øen, Finn (1902-1979)

Parti:
Venstre
Sist innvald som representant for
Bergen 1950-1953
Ansiennitet:
4 år, 5 dagar

Gå til biletgalleri

Øen, Finn har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 12.04.1902 i Vik, Sogn og Fjordane
 • Død 06.04.1979
 • Son av lensmann og stortingsrepresentant Anfin Øen (1868-1928) og Kari Røysum (1871-1949)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 2 for Bergen, 1945 - 1949, V.
 • Representant nr 2 for Bergen, 1950 - 1953, V.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1950-53

  Medlem, Samferdselskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 30.06.1950 - 10.01.1954

Medlemskap i delegasjonar

 • 1950-53

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1950 -

Medlemskap i gruppestyre

 • 1950-53

  Medlem gruppestyret, Venstre, 11.01.1950 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1920
 • Cand.jur. 1925
 • Studieopphold England 1927
 • Studieopphold Tyskland 1933-1934

Yrke

 • Konstituert lensmann i Vik 1925-1926
 • Dommerfullmektig i Hardanger 1926-1928
 • Sekretær i Justisdepartementets kommunalavdeling 1928-1934
 • Administrerende direktør for Hardanger Sunnhordlandske dampskipsselskap 1934-1972

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Kommandør av St. Olavs Orden 1975

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bergen Formannskap 1945-1947, 1947-1951

Offentlege verv

 • Medlem Statens Samferdselsnemnd 1945-1947
 • Medlem Turisttrafikkomiteen for Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane 1945-1964
 • Medlem Havnestyret, Bergen 1946-1972
 • Medlem Erstatningsnemnda Oslo-Akershus 1947-1949
 • Medlem Valgordningskommisjonen av 1948 frå 1948
 • Medlem Statsselskapskommisjonen av 1953 frå 1953
 • Medlem Samferdselskommisjonen av 1955 frå 1955
 • Medlem Finansieringsinst. for Bergensbanens forkortelse 1955-1976
 • Medlem Turist- og reiselivskomiteen av 1961 frå 1961
 • Medlem Sanct Olavs ordens råd 1962-1970
 • Visekansler Sanct Olavs ordens råd 1970-1979
 • Medlem Ettersynskomiteen for Norges Bank, avdeling Bergen

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Arbeidsutvalget Norsk arbeidsgiverforening 1937-1940
 • Medlem Sentralstyret i Norsk arbeidsgiverforening 1937-1951
 • Formann Styret i Ruteskibenes Rederiforening 1955-1958
 • Medlem Styret i Norsk havneforbund 1969-1972
 • Medlem Styret i Redernes arbeidsgiverforening

Andre administrative verv

 • Formann Representantskapet for livsforsikringsselskapet Sparetrygden 1945-1968
 • Medlem Representantskapet for Bergen Brandforsikringsselskap 1945-1963
 • Medlem Direksjonen i Bergen Sparebank 1947-1963
 • Medlem Representantskapet for Dalen Portland Cementfabrikk 1959-1966
 • Formann Direksjonen i Bergen Sparebank 1963-1972
 • Ordfører Representantskapet for Dalen Portland Cementfabrikk 1966-1968
 • 2. varaordfører Representantskapet for A/S Norcem 1968-1969
 • Ordfører Representantskapet for Forenede Liv 1968-1972
 • Formann Sparebankforeningens råd 1970-1972
 • 1. varaordfører Representantskapet for A/S Norcem 1970-1971
 • Ordfører Representantskapet for Vesta og Investa 1970-1972
 • Varaordfører Representantskapet for A/S Norcem 1971-1972