Jenssen, Frank J.

Jenssen, Frank J. (1969-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Sør-Trøndelag 2013-2017
Ansiennitet:
4 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 11.08.1969 i Levanger, Nord-Trøndelag
 • Son av pensjonist Steinar Jenssen (1949-) og pensjonist Mary-Ann Østgård (1946-)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 5 for Sør-Trøndelag, 2013 - 2017, H.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2013-2017

  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Varamedlem, Valgkomiteen, 22.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjonar

 • 2013-2017

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 12.11.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i gruppestyre

 • 2013-2017

  Medlem gruppestyret, Høyre, 17.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Kommunal- og regionaldepartementet, 20.02.2003 - 28.02.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Åsheim barneskole, Saupstad barneskole 1976-1981
 • Huseby ungdomsskole 1981-1984
 • Adolf Øiens videregående skole 1984-1987
 • Universitetet i Trondheim, senere NTNU 1989-1993

Yrke

 • Politisk rådgiver for ordføreren i Trondheim 1990 (vikariat), 1995-1998
 • Politisk sekretær for Oslo Høyres bystyregruppe 1994-1995
 • Informasjonssjef i Høyres hovedorganisasjon 2000-2001
 • Daglig leder og kommunikasjonsrådgiver i Røe kommunikasjon AS 2008-2010
 • Kommunikasjonsdirektør i Arbeidstilsynet 2010-2013
 • Fylkesmann i Trøndelag frå 2018

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Trondheim bystyre 1987-1991, medlem 1991-1995, 1995-1997, varaordfører 2001-2002 (fung. varaordfører), varamedlem 2011-2013
 • Medlem Trondheim formannskap 1997-1999, 1999-2001, 2003-2007 (leder av bystyregruppen fra 2003), 2007-2008 (fritatt fra 2008)

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem fylkesting, Sør-Trøndelag 2011-2013 (fritatt fra 2013)

Offentlege verv

 • Styremedlem Trondheim kommunale pensjonskasse 1995-1999
 • Styremedlem TOBB (Trondheim og omegn boligbyggelag) 1999-2005
 • Leder Utvalg for avfallsforebygging 2002 (NOU 2012:19 om Avfallsforebygging, på oppdrag fra Miljøverndepartementet)
 • Styremedlem A/S Vinmonopolets styre 2008-2010

Tillitsverv i parti

 • Sentralstyremedlem Unge Høyres Landsforbund 1990-1992, nestleder 1992-1994
 • Styreleder Trondheim Høyre 1997-2001
 • Fylkesleder Sør-Trøndelag Høyre 2001-2008

Tillitsverv i organisasjonar

 • Styremedlem Foreningen Korsvikaspillet 2009-2013
 • Styreleder Jødisk museum Trondheim frå 2012

Andre administrative verv

 • Varamedlem Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim 2010