Fredriksen, Frøydis

Fredriksen, Frøydis (1938-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Nord-Trøndelag 1977-1981
Ansiennitet:
0 år, 11 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter