Eian, Hermund

Eian, Hermund (1927-1983)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Sør-Trøndelag 1981-1985
Ansiennitet:
13 år, 118 dagar

Gå til biletgalleri

Eian, Hermund har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 03.12.1927 i Roan, Sør-Trøndelag
 • Død 26.01.1983
 • Son av gårdbruker og fisker Peder Halvdan Eian (1893-1957) og Lena Nilssen (1899-1984)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 8 for Sør-Trøndelag, 1969 - 1973, H.
 • Representant nr 8 for Sør-Trøndelag, 1973 - 1977, H.
 • Representant nr 2 for Sør-Trøndelag, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 4 for Sør-Trøndelag, 1981 - 1985, H.

Vararepresentasjonar

 • Frå 26.01.1983, Harald Ellefsen møter som representant.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1969-73

  Medlem, Landbrukskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Nestformann, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Nestformann, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 26.01.1983
  Formann, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 21.10.1981 - 26.01.1983

Medlemskap i delegasjonar

 • 1973-77

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1976 -

  1981-85

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 10.11.1981 - 26.01.1983

Medlemskap i gruppestyre

 • 1977-81

  Varamedlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1981 - 26.01.1983

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • For øvrig kurs i navigasjon og handelsfag
 • Landbruksskole 1944-1945
 • Hærens sambandsskole 1948-1949
 • Skjetlein jordbruksskole 1950

Yrke

 • Gårdsarbeider 1943-1944
 • Sjømann 1946-1948
 • Fisker 1951-1953
 • Skipper og handelsreisende 1953-1958
 • Gårdbruker 1959-1983 (overtok farsgården Eian i 1959)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Roan kommunestyre 1967-1971
 • Medlem Roan formannskap 1971-1975

Offentlege verv

 • Medlem Krigsskadenemnda, Roan 1960-1983
 • Formann Skatteutvalget 1962-1969
 • Medlem Styret for Roan aldersheim 1963-1965, formann 1965-1967, Medlem 1967-1972, formann 1972
 • Medlem Friluftsnemnda 1964-1981
 • Formann Yrkesopplæringsnemnda 1964-1971
 • Medlem Tilsynsnemnda for Bjørnør prestegård 1964-1968
 • Formann Byggenemnda for Sør-Roan skole 1966-1967
 • Medlem Rådet for A/L Osen og Roan kraftlag 1969-1975
 • Medlem Generalplanutvalget 1972-1975
 • Medlem Statens Landbruksbanks avdelingsstyre i Trondheim 1974-1978

Tillitsverv i parti

 • Formann Roan Høyreforening 1959-1963
 • Medlem Styret for Sør-Trøndelag Høyre 1961-1968
 • Medlem Sør-Trøndelag Høyres jord- og skogbruksutvalg 1962-1968, formann 1968-1976
 • Medlem Høyres kommunalutvalg 1970-1976
 • Medlem Høyres distriktspolitiske utvalg 1970-1974
 • Medlem Høyres sentralstyre frå 1981

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Styret for Roan Ungdomslag 1945-1952, formann 1952-1954, medlem 1954-1961
 • Formann Roan bondelag 1960-1963, 1966-1967
 • Medlem Styret i Sør-Trøndelag bondelag 1963-1966

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Bjørnør Sparebank 1963-1970, Formann 1970-1981, Medlem 1981-1982
 • Medlem Kontrollkomiteen i Bjørnør Sparebank 1966-1969