Steinsvåg, Øistein Rådmundsen

Steinsvåg, Øistein Rådmundsen (1898-1974)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Hordaland 1958-1961

Gå til biletgalleri

Steinsvåg, Øistein Rådmundsen har gått bort.

Finn informasjon etter