Norevik, Ivar Jacobsen

Norevik, Ivar Jacobsen (1900-1956)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Sogn og Fjordane 1954-1957
Ansiennitet:
10 år, 105 dagar

Gå til biletgalleri

Norevik, Ivar Jacobsen har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 26.03.1900 i Lavik og Brekke, Sogn og Fjordane
 • Død 18.03.1956
 • Son av Jakob Norevik (1859-1941) og Gjertrud Ivarsdotter Mannebrekke (1869-1934)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 5 for Sogn og Fjordane, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 4 for Sogn og Fjordane, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 5 for Sogn og Fjordane, 1954 - 1957, A.

Vararepresentasjonar

 • Frå 18.03.1956, Edvard Anderson Solheim møter som representant.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1945-49

  Medlem, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Helsekomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 22.01.1954 - 18.03.1956

Medlemskap i spesialkomitear, interne styre og utval, m.m.

 • 1945-49

  Medlem, Spesialkomité til behandling av forskjellige industrisaker, 29.05.1946 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Arbeiderpartiet sin sosialistiske dagskole i Oslo 1929

Yrke

 • Industriarbeider ved Norsk Aluminium Co., Høyanger 1918-1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Kyrkjebø kommunestyre 1937-1940

Offentlege verv

 • Medlem Styret for A/S Årdal og Sunndal Verk

Tillitsverv i parti

 • Formann Høyanger Arbeidarlag
 • Formann Høyanger Arbeidarungdomslag
 • Formann Kyrkjebø Arbeidarparti

Tillitsverv i organisasjonar

 • Sekretær Høyanger Kjemiske Industriarbeiderforening 1933-1934, formann 1941-1945
 • Medlem Hovudstyret i Norsk Kjemisk
 • Medlem Styret i Bergen og Fylkenes Faglige Samorganisasjon