Østreim, Jan

Østreim, Jan (1935-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Vest-Agder 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 127 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 05.04.1935 i Flekkefjord, Vest-Agder
 • Son av reparatør Anders Østreim (1897-1985) og hjemmeværende husmor Olga Gabrielsen Flikka (1898-1967)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 3 for Vest-Agder, 1977 - 1981, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Vest-Agder, 1985 - 1989, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkeskole 1942-1949
 • Realskole 1950-1952
 • Kveldsskole for yrkeslære til typograf-faget 1952-1954
 • Handelsskole 1970-1971

Lærlingepraksis

 • Typograflære 1952-1957

Fagbrev

 • Svennebrev som typograf 1957

Yrke

 • Typograf, Flekkefjordsposten 1952-1973
 • Typograf, Hegland Trykkeri A/S 1973-1999

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Flekkefjord formannskap 1979-1981, 1995-1999
 • Varaordfører Flekkefjord kommunestyre 1982-1983, 1983-1987, 1987-1989, ordfører 1990-1991, varaordfører 1999-2003

Offentlege verv

 • Medlem Arbeidervernnemnda, Flekkefjord 1971-1983
 • Medlem Skolestyret, Flekkefjord 1975-1979
 • Medlem Lønnsutvalget, Flekkefjord 1975-1983
 • Medlem Fylkesskolestyret, Vest-Agder 1975-1979
 • Medlem Administrasjonsutvalget, Flekkefjord 1984-1991
 • Medlem Yrkesopplæringsnemnda, Vest-Agder 1987-2003
 • Meddommer Byretten, Kristiansand frå 1991
 • Medlem Styret for Flekkefjord kommunale pensjonskasse 1995-2007
 • Medlem Styret for Næringsmiddeltilsynet, Vest-Agder
 • Meddommer Arbeidsretten

Tillitsverv i parti

 • Leder og medlem Styret for Flekkefjord Arbeiderparti 1970-2003
 • Medlem Styret for Vest-Agder Arbeiderparti (på 80-tallet)

Tillitsverv i organisasjonar

 • Leder og medlem Styret for Flekkefjord Grafiske Forening (ca. 35 år i styreverv mellom 1961 og 1999. Av dette ca. 25 år som leder)

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Vest-Agder Elektrisitetsverk (2 perioder på 1980-1990-tallet)
 • Medlem Representantskapet for Sira-Kvina (2 perioder på 1980-1990-tallet)