Paus, Jan Kristoffer

Paus, Jan Kristoffer (1932-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Østfold 1985-1989

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 01.10.1932

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Østfold, 1985 - 1989, KrF.