Lyche, Johan Magnar

Lyche, Johan Magnar (1911-1993)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Østfold 1950-1953

Gå til biletgalleri

Lyche, Johan Magnar har gått bort.

Finn informasjon etter