Thoren, Johanna

Thoren, Johanna (1889-1969)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 1950-1953
Ansiennitet:
1 år, 334 dagar

Gå til biletgalleri

Thoren, Johanna har gått bort.

Finn informasjon etter