Trana, John Marius

Trana, John Marius (1898-1976)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 1958-1961
Ansiennitet:
0 år, 170 dagar

Gå til biletgalleri

Trana, John Marius har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 22.06.1898 i Verdal, Nord-Trøndelag
 • Død 29.08.1976
 • Son av baneformann John Trana (1871-1920) og Marie Justine Freberg (1867-1949)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 4 for Oslo, 1954 - 1957, A.
 • Vararepresentant nr 5 for Oslo, 1958 - 1961, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Amtsskole
 • Jernbaneskolen 1921
 • Oslo Elementærtekniske Dagskole 1945

Yrke

 • Banevokter 1917-1921
 • Baneformann 1921-1945
 • Banemester frå 1945 (permisjon for å fungere som formann i Norsk Jernbaneforbund 1945-63)

Annan aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Illegal formann i Norsk Jernbaneforbund 1941-1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Evanger Formannskap 1931-1934, 1934-1937

Offentlege verv

 • Medlem Statens lønnskomite 1946
 • Formann Oslo østre Forliksråd 1967-1975
 • Formann Byggekomiteen for herredshus og gamlehjem
 • Medlem Komiteen for omorganisering av Norges Statsbaner
 • Kretsformann Skolestyret, Evanger
 • Medlem Delegasjon til International Labour Organization (ILO) (representant for regjeringen)

Tillitsverv i parti

 • Formann Evanger Arbeiderlag til 1937

Tillitsverv i organisasjonar

 • Sekretær Bergen Distrikt av Linjepersonalets Forening 1924-1926
 • Formann Bergen Distrikt av Linjepersonalets Forening 1930-1935
 • Formann Linjepersonalets Landsråd 1932-1946
 • Medlem Styret i Norsk Jernbaneforbund 1932-1941
 • Leder Evanger barnelosje 1937-1944
 • Formann Bergen Distrikt av Linjepersonalets Forening 1937-1938
 • Medlem Sekretariatet i Nordisk Jernbaneunion 1945-1954
 • Medlem Landsorganisasjonens representantskap 1945-1949
 • Formann Norsk Jernbaneforbund 1945-1963
 • Formann Statstjenestemannskartellet 1949-1963
 • Medlem Landsorganisasjonens sekretariat 1949-1963
 • President Sekretariatet i Nordisk Jernbaneunion 1954-1957
 • Formann Landsorganisasjonens Rutebilkartell 1960-1963
 • Formann Borettslag, Helgesensgt. 1967-1971
 • Formann Velforening, Nesodden 1967-1970
 • Formann Norske Jernbanepensjonisters Forbund 1969-1976
 • Æresmedlem Norsk Jernbanes Avholdsforening
 • Æresmedlem Norsk Jernbaneforbund
 • Medlem Styret for Jernbanepersonalets Sykekasse, Bergen Distrikt
 • Medlem Styret i International Transport Federation, Railway Section
 • Æresmedlem Bergens Distrikt av Linjepersonalets Forening

Litteratur

 • Trana, John Marius: Linjepersonalets Forening Bergen Distrikt 50 år 1911-67
 • Hegna, Johs. B. (red.): Jernbanenes driftshistorie, 1957