Brunvoll, Kirsten

Brunvoll, Kirsten (1895-1976)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Akershus 1950-1953
Ansiennitet:
0 år, 17 dagar

Gå til biletgalleri

Brunvoll, Kirsten har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 24.12.1895
  • Død 05.04.1976

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Akershus, 1945 - 1949, A.
  • Vararepresentant nr 3 for Akershus, 1950 - 1953, A.