Samuelsen, Kjell

Samuelsen, Kjell (1930-2004)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Østfold 1981-1985
Ansiennitet:
0 år, 94 dagar

Gå til biletgalleri

Samuelsen, Kjell har gått bort.

Finn informasjon etter