Halse, Kristian

Halse, Kristian (1926-2018)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Nordland 1969-1973
Ansiennitet:
1 år, 62 dagar

Gå til biletgalleri

Halse, Kristian har gått bort.

Finn informasjon etter