Yrvin, Karin

Yrvin, Karin (1970-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 2009-2013
Ansiennitet:
2 år, 35 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 20.06.1970 i Nittedal, Akershus
 • Dotter av seniorrådgiver Ole Erik Yrvin (1942-) og nettredaktør Ingrid Nilsen (1943-)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 7 for Oslo, 2001 - 2005, A.
 • Vararepresentant nr 3 for Oslo, 2005 - 2009, A.
 • Vararepresentant nr 3 for Oslo, 2009 - 2013, A.

Vararepresentasjonar

 • Møtte fast som representant 21.09.2012-30.09.2013 for Hadia Tajik.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2009-2013

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 04.10.2012 - 30.09.2013
  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.2012 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjonar

 • 2009-2013

  Varamedlem, Europautvalget, 04.10.2012 - 30.09.2013

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Nærings- og handelsdepartementet, 21.10.2005 - 29.09.2006

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Holm barneskole 1977-1980
 • Li barne- og ungdomsskole 1980-1986
 • Bjertnes videregående skole, handel og kontor 1986-1987
 • Skedsmo videregående skole, økonomi og markedsføring 1987-1989
 • Trondheim økonomiske høgskole, økonomi og administrasjon 1990-1992
 • Cand.polit, Universitetet i Oslo 1992-1999
 • Høgskolen i Agder, semesteremne i Europeisk integrasjon 1996
 • Edinburgh Business School, MBA-delkurs i forhandlinger/organisasjonsadferd 2002

Yrke

 • Selger Melba A/S Hamburgerbar 1986 (deltid/ferier)
 • Registreringsoperatør ved Bankenes Betalingssentral 1986-1988 (deltid/ferier)
 • Førstekontorfullmektig Datatilsynet 1989-1990
 • Butikkselger, Cubus 1994-1996 (deltid/ferier)
 • Prosjektarbeid Norsk Tjenestemannslag 1997

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Tabu-prisen fra Rådet for psykisk helse 2011

Verv

Tillitsverv i parti

 • Kvinnepolitisk sekretær Det norske Arbeiderparti 1998-2004
 • Medlem Landsstyret, Det norske Arbeiderparti 1998-2004
 • Varamedlem Sentralstyret, Det Norske Arbeiderparti 1998-2004
 • Leder Sosialdemokratiske kvinnor i Norden 1998-2004
 • Medlem Styret for Party European Socialist 1998-2004
 • Leder Kvinnepolitisk styre i Oslo Arbeiderparti 1998-2004, nestleder 2004-2006
 • Medlem Internasjonalt utvalg i Det norske Arbeiderparti 2000-2004
 • Nestleder Oslo Arbeiderparti 2004-2006

Andre administrative verv

 • Medlem landsstyret for Norsk Tjenestemannslag 1998-2002
 • Medlem Styret for Kvinner viser vei 1998-2002
 • Medlem Styret for Rachel Grepp Heimen 1998-2004

Litteratur

 • Yrvin, Karin og Frøydis Tevik: Kvinner i fokus, AOF