Hopland, Leif

Hopland, Leif (1934-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Vestfold 1973-1977

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter