Johansen, Magne

Johansen, Magne (1909-1966)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Nordland 1958-1961

Gå til biletgalleri

Johansen, Magne har gått bort.

Finn informasjon etter