Henriksen, Martin

Henriksen, Martin (1979-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Troms 2017-2021
Ansiennitet:
8 år, 46 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 05.01.1979

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Troms, 2009 - 2013, A.
 • Representant nr 1 for Troms, 2013 - 2017, A.
 • Representant nr 5 for Troms, 2017 - 2021, A.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2013-2017

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Utdannings- og forskningskomiteen, 12.10.2017 - 17.10.2017
  Andre nestleder, Utdannings- og forskningskomiteen, 17.10.2017 - 08.10.2019
  Medlem, Utdannings- og forskningskomiteen, 08.10.2019 - 19.10.2020
  Medlem, Justiskomiteen, 19.10.2020 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjonar

 • 2013-2017

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, 12.11.2013 - 30.09.2017
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 12.11.2013 - 17.12.2015
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.12.2015 - 30.09.2017

Medlemskap i gruppestyre

 • 2017-2021

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.2017 - 08.10.2019

Medlemskap i regjering

 • Politisk rådgiver, Fiskeri- og kystdepartementet, 18.05.2011 - 21.09.2012
  Politisk rådgiver, Arbeidsdepartementet, 21.09.2012 - 10.05.2013