Meling, Mons

Meling, Mons (1906-1978)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Hordaland 1961-1965

Gå til biletgalleri

Meling, Mons har gått bort.

Finn informasjon etter