Øksnevad, Monrad

Øksnevad, Monrad (1893-1958)

Parti:
Bondepartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Rogaland 1950-1953

Gå til biletgalleri

Øksnevad, Monrad har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 26.01.1893
  • Død 01.02.1958

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1945 - 1949, B.
  • Vararepresentant nr 2 for Rogaland, 1950 - 1953, B.