Velle, Olaf Kristian

Velle, Olaf Kristian (1898-1964)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Vest-Agder 1958-1961

Gå til biletgalleri

Velle, Olaf Kristian har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 19.02.1898
  • Død 27.10.1964

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Vest-Agder, 1958 - 1961, V.