Velle, Olaf Kristian

Velle, Olaf Kristian (1898-1964)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Vest-Agder 1958-1961

Gå til biletgalleri

Velle, Olaf Kristian har gått bort.

Finn informasjon etter