Thommessen, Olaf

Thommessen, Olaf (1966-)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 2005-2009
Ansiennitet:
0 år, 2 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

  • Fødd 01.08.1966

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 2005 - 2009, V.