Roen, Ole

Roen, Ole (1930-2020)

Parti:
Uavhengig representant
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 85 dagar

Gå til biletgalleri

Roen, Ole har gått bort.

Finn informasjon etter