Jonsmoen, Ola

Jonsmoen, Ola (1932-)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 1973-1977

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 09.07.1932

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Hedmark, 1973 - 1977, V.