Farstad, Pål

Farstad, Pål (1959-)

Parti:
Venstre
Sist innvald som representant for
Møre og Romsdal 2013-2017
Ansiennitet:
4 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

  • Fødd 01.04.1959

Stortingsperiodar

  • Representant nr 9 for Møre og Romsdal, 2013 - 2017, V.

Medlemskap i stortingskomitear

  • 2013-2017

    Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
    Medlem, Næringskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjonar

  • 2013-2017

    Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.2013 - 30.09.2016