Utsi, Per A.

Utsi, Per A. (1939-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Finnmark 1981-1985
Ansiennitet:
12 år, 118 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter