Roaldsen, Rita H.

Roaldsen, Rita H. (1956-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Troms 1997-2001
Ansiennitet:
4 år, 14 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 04.07.1956 i Ballangen, Nordland
 • Dotter av kjøpmann Erleif Hansen (1932-2005) og kjøpmann Astrid Olaussen (1935-)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 6 for Troms, 1993 - 1997, Sp.
 • Vararepresentant nr 1 for Troms, 1997 - 2001, Sp.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1993-97

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i delegasjonar

 • 1993-97

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.11.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker, 23.10.1997 - 31.01.1999

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium, Narvik 1975
 • Førskolelærerutdannelse, Bodø Lærerhøgskole 1977-1979
 • 1. avdeling spesialpedagogikk, Bodø Lærerhøgskole 1979-1980
 • 2. avdeling spesialpedagogikk, Tromsø lærerhøgskole 1990-1992
 • Næringsliv og tiltaksstrategier, Nord-Norge 2001-2002
 • Organisasjon og ledelse, Høgskolen i Harstad 2003-2005
 • Prosjektstyring 2007

Yrke

 • Barnehagestyrer Gratangen 1980-1981
 • Lærer grunnskolen Gratangen 1982-1985
 • Spesialpedagog ved Pedagogisk Psykologisk Distriktskontor (PPD) Svolvær 1985-1986
 • Barnehage-spesialpedagog Gratangen 1986-1991
 • Grunnskole-spesialpedagog Gratangen 1991-1993
 • Daglig leder ved Storfossen Bokollektiv A/S 2004-2007

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Gratangen kommunestyre 1987-1991, ordfører 1999-2003, medlem 2007-2011
 • Medlem Gratangen formannskap 1991-1993, 2003-2007

Offentlege verv

 • Leder Kommunenes Sentralforbund, Troms 1999-2003, nestleder 2003-2007
 • Nestleder Indre Sør-Troms regionråd 1999-2003
 • Leder Styret for Gratangen interkomunale vaktsentral 1999-2003
 • Leder Styret for Nord-Norsk Fartøyvernsenter og båtmuseum 1999-2003
 • Medlem Rådet for funksjonshemmede 1999-2003

Tillitsverv i parti

 • Varamedlem Sp's sentralstyre 1999-2001 (1. vara, møter fast)
 • Medlem og kasserer Styret for Senterkvinnene 1999-2001
 • Nestleder Troms Sp 1999-2001
 • Medlem Sp´s sentralstyre 2001-2003
 • Styremedlem Troms Senterparti 2001-2004
 • Leder Gratangen Senterparti frå 2006

Tillitsverv i organisasjonar

 • Leder Kommunenes Sentralforbund i Troms frå 2000

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Gratangen mekaniske industri 1999-2003