Lind, Rikke

Lind, Rikke (1968-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Akershus 1997-2001
Ansiennitet:
1 år, 67 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 27.06.1968 i Oslo
 • Dotter av selvstendig næringsdrivende Erik Lind (1941-) og juridisk konsulent Anne-Marie Hansen (1944-)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1997 - 2001, A.

Vararepresentasjonar

 • Rykte opp som representant 04.11.2000 etter Anneliese Dørums død.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1997-2001

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 01.12.2000 - 30.09.2001

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Nærings- og handelsdepartementet, 26.01.2007 - 04.05.2012

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Nesodden videregående skole (allmennfaglig linje) 1985-1988
 • Allmennlærerutdanning, Høgskolen i Oslo 1992-1995
 • Ex.phil., Universitetet i Oslo 1999

Yrke

 • Butikkmedarbeider, Adelsten 1985-1988
 • Lærervikar Tangen ungdomsskole 1988
 • Kontorsjef, AUF 1989-1992
 • Rådgiver Energibedriftenes landsforening 2001-2002
 • Seksjonsleder Norges Rederiforbund 2002-2003
 • Daglig leder Maritimt Forum 2003-2007
 • Generalsekretær i Redningsselskapet frå 2012

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Kåret til "Årets shippingnavn 2011" av WISTA Norge 2011

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Nesodden kommunestyre 1995-1999, 1999-2003

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesutvalg, Akershus 1991-1995, 1995-1999

Offentlege verv

 • Medlem Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus, 1992-1994
 • Nestleder Fylkesskolestyret, Akershus 1992-1996
 • Leder Rådet for Østlandssendingen 1995-1999
 • Leder Styret for Stor-Oslo lokaltrafikk A/S 1996-2000
 • Nestleder Samferdselsstyret, Akershus 1996-1999 (fylkesråd)
 • Medlem Styret for Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold 2005-2007
 • Medlem Styret for Statens lånekasse for utdanning 2006-2007

Tillitsverv i parti

 • Medlem Styret i Nesodden AUF 1986-1987
 • Nestleder Akershus AUF 1987, leder 1988-1989
 • Medlem Styret i Akershus A 1987-1999
 • Politisk sekretær AUF 1988-1989
 • Valgkampsekretær Akershus A 1991
 • Medlem A's kvinnepolitiske styre 1992-1996
 • Medlem A's internasjonale utvalg 1992-1996
 • Medlem A's landsstyre 1994-1996
 • Medlem A's utdanningsutvalg 1996-1998
 • Politisk rådgiver A's stortingsgruppe 1997-1999

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Norges Gymnasiastsambands sentralstyre 1987-1988

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Scanvi 1997-2001
 • Medlem Styret for High-tech Security AS frå 2006