Larsen, Ragnar

Larsen, Ragnar (1924-2005)

Parti:
Sosialistisk Valgforbund
Sist innvald som vararepresentant for
Nordland 1973-1977

Gå til biletgalleri

Larsen, Ragnar har gått bort.

Finn informasjon etter