Flåthen, Roar

Flåthen, Roar (1950-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Buskerud 1985-1989

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter