Molvik, Sigbjørn

Molvik, Sigbjørn (1950-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som representant for
Telemark 2001-2005
Ansiennitet:
4 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 04.09.1950 i Volda, Møre og Romsdal
 • Son av småbruker og platearbeider Sivert Molvik (1915-1992) og husmor Alvhild Røyset (1923-)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 4 for Telemark, 2001 - 2005, SV.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2001-2005

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Sosialkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjonar

 • 2001-2005

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 26.10.2001 - 30.09.2002
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2002 - 30.09.2005

Medlemskap i gruppestyre

 • 2001-2005

  Medlem og vara innpisker, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.2001 - 30.09.2003
  Varamedlem gruppestyret og innpisker, Sosialistisk Venstreparti, 15.10.2003 - 30.09.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Ulvestad skule, Volda 1957-1964
 • Volda realskole 1964-1966
 • Volda gymnas, engelsklinja 1966-1969
 • Hamar lærerskole, engelsklinja 1971-1974
 • Historie grunnfag, Universitetet i Oslo 1974-1975

Yrke

 • Lærer ved Kalstad skole 1975-1995
 • Lærer ved Bratsbergkleiva skole 1995-2001

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kragerø kommunestyre 1991-1995

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesutvalg, Telemark 1995-1999, 1999-2001

Offentlege verv

 • Nestleder Kulturutvalget, Kragerø 1991-1995
 • Medlem Styret for Telemark sentralsykehus 1992-1995
 • Medlem Hovedutvalget for regionale tjenester, Telemark 1995-2001
 • Medlem Styret for Posten Norge AS frå 2006
 • Medlem Kringkastingsrådet 2006-2009
 • Medlem Styret for Rikshospitalet HF frå 2008

Tillitsverv i parti

 • Fylkessekretær Telemark SV 1987-1994, leder 1997-2001
 • Leder Kragerø SV 1992-1995
 • Medlem SVs landsstyre 1997-2001

Tillitsverv i organisasjonar

 • Leder Kragerø Lærerlag 1977-1979
 • Leder Kragerø Nei til EU 1987-1990