Berg, Sivert

Berg, Sivert (1954-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 2005-2009

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

  • Fødd 13.05.1954

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 7 for Sør-Trøndelag, 2005 - 2009, A.