Flaten, Solvor Gudrun

Flaten, Solvor Gudrun (1929-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 1969-1973
Ansiennitet:
0 år, 15 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 21.02.1929

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Hedmark, 1969 - 1973, Sp.