Flaaten, Sveinung O.

Flaaten, Sveinung O. (1898-1962)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Telemark 1961-1965
Ansiennitet:
0 år, 254 dagar

Gå til biletgalleri

Flaaten, Sveinung O. har gått bort.

Finn informasjon etter