Bratten, Sylvi

Bratten, Sylvi (1973-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Troms 1993-1997

Gå til biletgalleri

Tilhøyrer

Finansdepartementet

Politisk rådgiver
04.01.2006 -

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 17.06.1973

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 4 for Troms, 1993 - 1997, SV.

Medlemskap i regjering

  • Politisk rådgiver, Finansdepartementet, 04.01.2006 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Student