Treholt, Thorstein

Treholt, Thorstein (1911-1993)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Oppland 1973-1977
Ansiennitet:
19 år, 264 dagar

Gå til biletgalleri

Treholt, Thorstein har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 13.04.1911 i Skoger, Vestfold
 • Død 17.03.1993
 • Son av småbruker Ole Thorsteinsen (1873-1917) og husmor Sigrid Olsen (1875-1920)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 5 for Oppland, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 4 for Oppland, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 2 for Oppland, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 1 for Oppland, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 1 for Oppland, 1973 - 1977, A.

Vararepresentasjonar

 • Medlem av regjeringa 17.03.1971-18.10.1972, Magne Kristian Mælumshagen møtte som representant.
 • Medlem av regjeringa 16.10.1973-15.01.1976, Åge Hovengen møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1969-73

  Midlertidig varapresident, Odelstinget, 14.10.1970 - 18.12.1970

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1958-61

  Medlem, Landbrukskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Formann, Landbrukskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Nestformann, Landbrukskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1969 - 17.03.1971
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 17.03.1971
  Nestformann, Landbrukskomiteen, 14.10.1969 - 17.03.1971
  Medlem, Finanskomiteen, 19.10.1972 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 15.01.1976 - 30.09.1977

Medlemskap i delegasjonar

 • 1961-65

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1963 -

  1965-69

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1965 - 1969

  1969-73

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1969 - 1971

  1973-77

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1976 -

Medlemskap i gruppestyre

 • 1961-65

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Landbruksdepartementet, 04.06.1954 - 01.09.1957
  Statsråd, Landbruksdepartementet, 17.03.1971 - 18.10.1972
  Statsråd, Landbruksdepartementet, 16.10.1973 - 15.01.1976

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsskole
 • Vestfold landbruksskole 1928-1930
 • Statens småbrukslærerskole 1933-1934

Yrke

 • Kontrollassistent Slagen i Vestfold 1930-1932
 • Kontrollassistent og senere overassistent i Lom og Skjåk 1935-1937
 • Fylkesagronomassistent i Oppland 1938
 • Herredsagronom i Brandbu 1939-1947
 • Småbruker i Brandbu 1939-1982
 • Småbrukslærer ved Valdres landbruksskole 1945-1946
 • Reiseinspektør i Driftskredittkassen for jordbruket 1948-1949
 • Småbrukslærer ved Valdres landbruksskole 1949-1950
 • Rektor ved Valdres landbruksskole 1950-1960
 • Fylkesmann i Oppland 1977-1982

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Oppland landbruksselskaps gullmedalje
 • Norske kommuners sentralforbunds hederstegn
 • Norsk Fjørfeavlslags fortjenestemedalje
 • Kommandør av St. Olavs Orden 1981

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Nord-Aurdal Kommunestyre 1951-1955
 • Medlem Brandbu Kommunestyre 1959-1961
 • Medlem Gran Kommunestyre 1962-1963, 1963-1967

Offentlege verv

 • Formann Arbeidsnemnda for Norges Småbruks- og Bustadbank og Husbanken 1946-1949
 • Tilsynsmann prestegårdene i Valdres prosti 1951-1971
 • Formann Fylkesyrkesskolenemnda, Oppland 1952-1957
 • Medlem Fylkesarbeidsnemnda, Oppland 1954-1961
 • Medlem Statens stipendråd 1955-1970
 • Formann Næringsbrevutvalget for landbruket 1955-1956
 • Formann Styret for Vest-Oppland folkehøgskole 1959-1963
 • Formann Skolestyret, Brandbu 1960-1961
 • Formann Styret for Naturskadefondet 1961-1966
 • Varamedlem Styret for Distriktenes utbyggingsfond 1961-1977
 • Medlem Omsetningsrådet 1961-1964
 • Formann Skolestyret, Gran 1962-1963
 • Formann Hovedstyret i Statens landbruksbank 1965-1983
 • Formann Styret for Vest-Oppland folkehøgskole frå 1968
 • Nestformann Styret i Statens Kornforretning 1976-1978
 • Formann Tilsynsutvalget for Aulestad 1977-1982
 • Formann Fylkesskattestyret, Oppland 1977-1982
 • Formann Fylkesarbeidsnemnda, Oppland 1977-1982
 • Formann Utvalg for vurdering av hestetjenesten i Forsvaret 1979-1980
 • Formann Utvalg for vurdering av distriktsveterinærordningen i Norge 1979-1980
 • Leder Utvalg til vurdering av distriktsveterinærordningen, 1980

Tillitsverv i parti

 • Medlem Oppland Arbeiderpartis landbruksutvalg 1939-1952
 • Medlem Styret for Vestoppland Arbeiderparti 1946-1951
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landbruksutvalg 1955-1971, frå 1982
 • Formann Gran Arbeiderparti 1960-1966
 • Medlem Styret for Gran Arbeiderparti 1967-1977

Tillitsverv i organisasjonar

 • Formann Jordbruksklubbutvalg i Oppland 1943-1948
 • Formann Styret for Brandbu Samvirkelag 1943-1949
 • Formann Oppland fjørfeavlslag 1945-1952
 • Varaordfører Representantskapet i Norsk Fjørfeavlslag 1946-1949
 • Formann Oppland herredsagronomlag 1946-1947
 • Ordfører Representantskapet i Norsk Fjørfeavlslag 1950-1953
 • Formann Styret for False Samvirkelag 1951-1954
 • Formann 4H-utvalget i Oppland 1952-1965
 • Nestformann Styret i Det Norske Myrselskap 1956-1966
 • Formann Styret for Gran-Brandbu boligbyggerlag 1961-1975
 • Formann Styret i Det Norske Myrselskap 1966-1977
 • Formann Styret i Det Norske Jord- og Myrselskap frå 1977
 • Formann Styret i Hest og Helse frå 1977
 • Æresmedlem Norske 4H

Andre administrative verv

 • Ordfører Styret for Vest-Oppland slakteri 1951-1954

Litteratur

 • Treholt, Torstein: I sol og skygge. Fortalt til Oddvar Hegge, Gyldendal Oslo 1989