Owren, Trygve

Owren, Trygve (1912-1987)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Oppland 1965-1969
Ansiennitet:
6 år, 19 dagar

Gå til biletgalleri

Owren, Trygve har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 07.10.1912 i Fåberg, Oppland
 • Død 03.03.1987
 • Son av gårdbruker Peder Aslak Berntsen Owren (1876-) og Anna Nermo (1874-)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 2 for Oppland, 1958 - 1961, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Oppland, 1961 - 1965, H.
 • Representant nr 5 for Oppland, 1965 - 1969, H.

Vararepresentasjonar

 • Rykte opp som representant 14.09.1963 etter Guttorm Granums død.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1965-69

  Varasekretær, Lagtinget, 08.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1961-65

  Medlem, Sosialkomiteen, 03.10.1963 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Sosialkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969

Medlemskap i delegasjonar

 • 1969-73

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1969 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Eksamen Owren middelskole 1930
 • Handelsskole 1931
 • Vinterlandbruksskolen 1936
 • Studiereiser i Europa 1936
 • Forvalteravdelingen (Vinterlandbruksskolen) 1937
 • Studiereiser Amerika 1957

Yrke

 • Studieleder i Norges Bondelag 1936-1940
 • Pelsdyroppdretter i Vingrom frå 1937
 • Eier av fabrikk som produserer transportartikler for land- og skogbruk på Lillehammer frå 1947
 • Gårdbruker på Nes på Romerike 1954-1972

Annan aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Deltok i Mil.org. 1943-1945

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Deltakermedaljen etter krigen 1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Fåberg kommunestyre 1955-1959
 • Medlem Fåberg formannskap 1959-1963
 • Medlem Lillehammer formannskap 1963-1967

Offentlege verv

 • Varamedlem Rådet for Distriktenes utbyggingsfond 1965-1983
 • Varamedlem A/S Vinmonopolets råd 1966-1970, medlem 1970-1982
 • Formann Utvalg til å vurdere praktiseringen av politikken for innvandring av utenlandske arbeidstakere 1970-1972
 • Formann Kontaktutvalget 1977-1982
 • Formann Revisjonskomiteen 1978-1982
 • Medlem A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling, 1980-1982

Tillitsverv i parti

 • Formann Fåberg Høyre 1955-1963
 • Formann Oppland Høyre 1958-1963
 • Medlem Høyres landsstyre 1958-1963

Tillitsverv i organisasjonar

 • Studieleder Norges Bondelag 1936-1940
 • Formann Gudbrandsdal pelsdyralslag 1953-1962

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Trygve Owren A/S 1957-1983
 • Medlem Styret for Fåberg Gudbrandsdal Sparebank 1962-1976, formann 1976-1977, medlem 1977-1982
 • Medlem Styret for Trambo A/S 1967-1980, formann 1980-1981, medlem 1981-1983