Varsi, Turid Dørumsgaard

Varsi, Turid Dørumsgaard (1938-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Telemark 1977-1981
Ansiennitet:
4 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter