Program for

Åpen høring i Stortingets finanskomité tirsdag 15. oktober 2019

Finanskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende saker:
Statsbudsjettet 2020

Meld. St. 1 (2019-2020), Prop. 1 LS (2019-2020), Prop. 1 LS (2019-2020), Prop. 1 S (2019-2020)

Høringsprogram
Tirsdag 15. oktober 2019 
  Felles høring med 9 instanser
09.00 - 09.03  BILIMPORTØRENES LANDSFORENING
Benjamin Strandquist, kommunikasjonsrådgiver
Erik Andresen, direktør
09.03 - 09.06  NORSK ELBILFORENING
Unni Berge, leder, kommunikasjon og samfunnskontakt
Morten Edvardsen, politisk seniorrådgiver
09.06 - 09.09  NORSK BIOENERGIFORENING
Johannes Hojem, daglig leder
09.09 - 09.12  NORGES AUTOMOBIL-FORBUND (NAF)
Thor Egil Braadland, seniorrådgiver
Geir S. Malmedal, leder, politikk og forbruker
09.12 - 09.15  NHO TRANSPORT
Jon H. Stordrange, adm. direktør
Jofri Lunde, næringspolitisk sjef
09.15 - 09.18  ENERGIGASS NORGE
Tore Woll, daglig leder
Kenneth Warvik, rådgiver
09.18 - 09.21  NORGES LASTEBILEIER-FORBUND
Geir A. Mo, adm. direktør
Knut Gravråk, rådgiver
09.21 - 09.24  DRIVKRAFT NORGE
Inger-Lise M. Nøstvik, generalsekretær
Einar Gotaas, fagsjef
Vedis Kristine Borstad, kommunikasjonsrådgiver
09.24 - 09.27  NORGES BILBRANSJEFORBUND
Stig Morten Nilsen, adm. direktør
09.27 - 09.45  Felles spørsmålsrunde
09.45 - 10.30  Pause for stortingsmøte
  Felles høring med 9 instanser
10.30 - 10.33  ENERGI NORGE
Knut Kroepelien, adm. direktør
Eivind Heløe, direktør for fornybar og miljø
Bendik Solum Whist, myndighetskontakt
Ingvar Solberg, næringspolitisk rådgiver
10.33 - 10.36  NORSK OLJE OG GASS
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, adm. direktør
10.36 - 10.39  FORUM FOR UTVIKLING OG MILJØ
Ingrid Rostad, rådgiver
Tonje Viken, seniorrådgiver
Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder
10.39 - 10.42  TEKNA - TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG FORENING
Lise Lyngsnes Randeberg, president
Monica Tjelmeland, direktør for samfunnspolitikk
Rasmus Eiternes Guldvik, politisk rådgiver
10.42 - 10.45  SMÅKRAFTFORENINGA
Knut Olav Tveit, daglig leder
10.45 - 10.48  FORUM FOR MILJØTEKNOLOGI
Marianne Lie, sekretariatsleder
Per Knutsen, styreleder (direktør yara asa)
10.48 - 10.51  NORSK FJERNVARME
Heidi Juhler, daglig leder
Trygve Mellvang-Berg, kommunikasjonssjef
10.51 - 10.54  NORSK HYDROGENFORUM
Kristian E. Vik, generalsekretær
Bjørn Simonsen, styremedlem / pr sjef nel hydrogen
10.54 - 10.57  LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR (LVK)
Torfinn Opheim, leder
Stein Erik Stinessen, juridisk sekretær
Caroline Lund, juridisk sekretær
10.57 - 11.15  Felles spørsmålsrunde
11.15 - 11.25  Pause
  Felles høring med 7 instanser
11.25 - 11.28  HUSEIERNES LANDSFORBUND
Morten Andreas Meyer, generalsekretær
11.28 - 11.31  EIENDOM NORGE
Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef
11.31 - 11.34  BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING
Jon Sandnes, adm. direktør
Jomar Talsnes Heggdal, fagsjef næringpolitikk
11.34 - 11.37  NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND
Carl O. Geving, adm. direktør
Svein Strømnes, kommunikasjonssjef
11.37 - 11.40  SKATTEBETALERFORENINGEN
Rolf Lothe, fagsjef
11.40 - 11.43  NORSKE BOLIGBYGGELAGS LANDSFORBUND (NBBL)
Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom
Bente Johansen, spesialrådgiver
11.43 - 11.46  NHO REISELIV
Kristin Krohn Devold, adm. direktør
Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef
11.46 - 12.00  Felles spørsmålsrunde
12.00 - 12.30  Pause
  Felles høring med 7 instanser
12.30 - 12.33  IKT-NORGE
Liv Freihow, direktør næringspolitikk
Line Gaare Paulsen, kommunikasjonsdirektør
12.33 - 12.36  EL OG IT FORBUNDET
Robert Kippe, kommunikasjonssjef
Vidar Hennum, nestleder
12.36 - 12.39  NORSK VARMEPUMPEFORENING
Rolf Iver Mytting Hagemoen, daglig leder
Bård Baardsen, rådgiver
12.39 - 12.42  AVFALL NORGE
Cecilie Lind, næringspolitisk direktør
Nancy Strand, adm. direktør
12.42 - 12.45  FORSKNINGSINSTITUTTENES FELLESARENA (FFA)
Agnes Landstad
12.45 - 12.48  NORSK VENTUREKAPITALFORENING
Rikke Eckhoff Høvding, adm. direktør
12.48 - 12.51  ABELIA
Kjetil Thorvik Brun, næringspolitisk direktør (kst.)
Eline Oftedal, leder for innovasjon og næringsutvikling
12.51 - 13.05  Felles spørsmålsrunde
13.05 - 13.15  Pause
  Felles høring med 7 instanser
13.15 - 13.18  FORBRUKERRÅDET
Jorge B. Jensen, fagdirektør finans
Bjarki Eggen, seniorrådgiver finans
13.18 - 13.21  VIRKE HANDEL
Harald Andersen, direktør
Jarle Hammerstad, leder handelspolitikk
13.21 - 13.24  NHO SERVICE OG HANDEL
Skjalg Engebø, direktør kommunikasjon og politikk
13.24 - 13.27  NHO MAT OG DRIKKE
Petter Haas Brubakk, adm. direktør
Gerhard Salicath, fagsjef næringspolitikk
13.27 - 13.30  VIN- OG BRENNEVINLEVERANDØRENES FORENING (VBF)
Ingunn Jordheim, generalsekretær
13.30 - 13.33  BAKER- OG KONDITORBRANSJENS LANDSFORENING
Gunnar Bakke, direktør
13.33 - 13.36  SJØMAT NORGE
Geir Ove Ystmark, adm. direktør
Aina Valland, direktør
13.36 - 13.50  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.